top of page

Samtal Sorg og Tap 

Sorg er følelsesmessige svaret på en slags forandring. 

Du som kommer til å snakke om sorg, vil finne veien med min hjelp før at du komma vidare i Din sorg prosess.

Finne din vei for å roe deg selv.


Du kan være den som mistet en nær familiemedlem , nær venn gjennom alder, sykdom, ulykke, selvmord. Tap som mistet jobb, skilsmisse , mistet kontakten med noen.

Livet Ditt har sats pa pause, føler du at du ikke kan takle alt som Du tidigare gjorde i din vardag, jobb.


Disse Reaksjoner kan vise seg i

Konsentrasjonsproblemer, energitap og humørsvingninger kan også skyldes uheldig tristhet. Hvorvidt tapet skjedde for nylig eller lenge siden, kan fortsatt begrense livet ditt.

Sorg følelser tar mye makt. En prosess som endres fra dag til dag fra time til time. Følelse som att gråte og at le svinger op og ned 

.

 Møter jag deg med:

- åpenhet

- empati 

- nærvær

Der du er i livet akkurat no. 

 

- Hva er viktig i livet ditt ?

- Hva du strever med ? 

-  Hvordan vill Du leve ditt liv ?

 

Slik du ønsker det.

Når vi lever mer i tråd med våre verdier kan vi oppleve en større grad av glede, energi mening og tilfredshet.

Att sørge er viktigt.

Vi trenger å sørge når vi prøver å komme inn i lysten vi led, prøv først hva vi har gjort og tilpass oss til en ny livssituasjon.

I sorg er det en god følelse av ensomhet ,prosessen har flere forskjellige stadier som vi pendler mellom lange perioder.

En opplevelse kan vare att man får føler av att de som står vid siden av en selv ,har ikke alltid full forståelse. Detta kan vara vanskelig når tiden gått. Forståelsen at sorgen eksisterer fortsatt.

I samtale får du

-Nye perspektiver 

- Forbedret forhold til deg selv

- Ta konkrete skritt fremover

Vi jobber med att forson, dine begrensninger og att velkommen den nye.

Du har muligheten til å møte dine følelser og få ny innsikt.

 

Samtale er ikke noen Quikfix . Det krævs arbeid av Dig før att få førendringen du ønsker i ditt liv . 

Besta resultat er individuell ca 3-10 session 

bottom of page