top of page

LOVGIVNING - SKATT

-Bedrifter har siden år 2007 hatt mulighet for å trekke fra utgifter til massasjebehandlinger på lik fot med andre driftsutgifter.

 - Skattefritt for de ansatte å motta massasjebehandlinger på arbeidsplassen.

- Bedriftsmassasje er en win-win situasjon for både arbeidstaker og virksomhet.

-De Ansatte blir pa bedre humör og sunnere. 

-Arbeidsplassen blir bedre og sunnere.

Skattedirektoratet skriver i sin fremstilling:

Citat 

("For bedrifter som har yrkesgrupper med spesielt belastende arbeidsoppgaver, vil treningsordninger mv. som på profesjonelt grunnlag har til hensikt å forebygge skader og sykdom, samt å forebygge belastningslidelser blant de ansatte i bedriften og som gjennomføres i samarbeid med fysioterapeuter e.l., kunne gjennomføres uten fordelsbeskatning for de ansatte. For at slike ordninger ikke skal innebære skattepliktig fordel for de ansatte, er det en forutsetning at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget mv. Videre er det en forutsetning at treningsordningen mv. ikke omfatter mer og flere treningsformer enn det som er nødvendig for å forebygge arbeidsfremkalte skader og sykdom hos den ansatte. Også behandling/massasje som er rettet mot å redusere muskelspenninger mv., vil i konkrete tilfeller kunne være tiltak for å forebygge skader og belastningslidelser som er forårsaket av selve arbeidssituasjonen.”)

NHO

NHO har regnet ut at en bedrift med 100 ansatte kan spare 1 million i året ved å senke sykefraværet med 1%.

Har du eller din bedrift funnet ut hvor mye dere sparer ved å redusere sykefraværet ?

Massasje reduserer sykefraværet.

Iflg. NHO koster en sykedag 3200kr. = 6 massasje timer- 10 st massasjebehandlinger 30 min

bottom of page