top of page

Coaching for at finna Din vei til stillhet i Dig selv 

Du som kommer til coaching ønsker å gjennomføre endringer i livet ditt.

Jag hjelper dig att bli bevisst øver vad du bør gøra før att ta dig igjennom det du nu ser som vanskeligt.

Att Du blir bevisst øver Dina egna føelser, handlinger.

Du eier prosessen du har svaren , jag hjelper dig att finne disse i dig selv.

Dina:

- veivalg,

- bygge selvfølelse

- finna motivasjon

Coaching er før att finna veien till stillhet hos Dig selv .

 

Som Helse og Livstils Coach

 Møter jag deg med:

- åpenhet

- empati 

- nærvær

Der du er i livet akkurat no. 

 

- Hva er viktig i livet ditt ?

- Hva du strever med ? 

-  Hvordan vill Du leve ditt liv ?

 

Slik du ønsker det.

Når vi lever mer i tråd med våre verdier kan vi oppleve en større grad av glede, energi mening og tilfredshet.

Sammen legger vi en plan for hvordan du kan nå målet ditt. Veien til stillhet kan være utfordrende, men også morsom og lærerik.

 

Genom trening o læring når du Dina mål, får kærlighet ,styrka og mer motivasjon in i ditt liv.

ikke noen Quikfix . Det krævs arbeid av Dig før att få førendringen du ønsker i ditt liv . 

Besta resultat 

er individuell ca 3-10 session 

Boka første møte her . 

Herfra til ....videre
med Coaching
bottom of page