top of page

Ni som kommer till coachning har en önskan att hitta tillbaka till Kärlek.

Har du svårt att kommunicera?

Har du tappat gnistan i deras förhållande? Tar barnen upp hela tiden så ni har förlorat sin kärlek på vägen?

Har du i åtanke att flytta tillsammans, slå samman familjen och barnen?

Väntar ni barn ? 

 

 

 

Hitta tillbaka till varandra 

Detta kan vara en stor förändring i livet som påverkar alla. I Coaching hjälper jag dig att hitta svaren så att du kan hitta "vägen till din tystnad i ditt förhållande, familj Att bli medveten om sina egna känslor, partnerns känslor. Och Få verktyg som du kan använda för att välja väg, bli självständiga individer, motivation, lärande, träning. Coaching är inte en QuickFixe. Det tar alla arbeten för att uppnå bästa resultat och uppnå mål. 3-10 session - Boka det första samrådet här. Tiden var session 90 min

bottom of page